جستجو
بازگشت به همه

سرویس تبلیغ در سنتوکالا چیست؟

تبلیغات در سنتوکالا بر دونوع کلی استوار است. تبلیغاتی که در داخل سایت سنتوکالا قرار می گیرد شامل نمایش کالا در گروهی خاص و یا نمایش کالا در صفحه اصلی که بصورت ماهانه خواهد بود

و دسته دوم تبلیغات که خارج از سایت سنتوکالا خواهد بود که شامل ارسال تبلیغ کالای شما به مشتریان سنتوکالا می باشد

سرویس تبلیغات سنتوکالا در دوسته کلی ارائه می گردد

سرویس رایگان تبلیغات

سرویس تبلیغات با پرداخت هزینه

تبلیغات رایگان کالا در سنتوکالا برای همه فروشندگان سنتوکالا ارائه می گردد منوط بر اینکه کالا اصل باشد و ثانیا کالا از قیمت رقابتی و تخفیف خوبی برخوردار باشد. سنتوکالا به فروشندگان دارای کالای رقابتی تبلیغات رایگان ارائه خواهد کرد.

سرویس تبلیغات با هزینه شامل کالاهایی است که فروشنده نسبت به تبلیغ ان درخواست دهد. برای این منظور لازم است تا با پشتیبانی سنتوکالا تماس بگیرید . اینگونه تبلیغات در صفحه اصلی سایت و یا در دسته های خاص کالای شما به نمایش درخواهد آمد.

 

نظرات
نظر خود را وارد نمایید. بستن