جستجو

درباره ما

سنتوکالا با هدف فروش محصولات تولید داخل کشور راه اندازی شد. حمایت از تولید ملی امری است که امروز هر ایرانی به آن اعتقاد دارد .مادامی که تولیدکنندگان نتوانند برای محصولات خود بازار مطمئن و گرمی دست و پا کنند، کار کارخانه را هم نمیتوانند پیش ببرند. از این رو امکان فروش مستقیم تولیدکنندگان را در سایت فراهم آوردیم تا علاوه بر حمایت از تولیدات ملی با قطع واسطه ها ، قیمت مناسبی برای مشتریان را به ارمغان آوریم.